Do you have a shop?
 • 11x11x35 cm.

  11x11x35 cm.

  RIDGED PATTERN TOOTHBRUSH HOLD
  22530020
  11x11x35 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.6 kg.

 • 7.5x7.5x11 cm.

  7.5x7.5x11 cm.

  RIDGED PATTERN TOOTHBRUSH HOLD
  22530019
  7.5x7.5x11 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.25 kg.

 • 10x10x13 cm.

  10x10x13 cm.

  RIDGED PATTERN SOAP DISPENSER
  22530018
  10x10x13 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.35 kg.

 • 12x6x16.5 cm.

  12x6x16.5 cm.

  SHELL SOAP DISPENSER
  22530016
  12x6x16.5 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.35 kg.

 • 7.2x6x11 cm.

  7.2x6x11 cm.

  TOOTHBRUSH HOLDER BLACK
  22530015
  7.2x6x11 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.25 kg.

 • 7.2x6x11 cm.

  7.2x6x11 cm.

  TOOTHBRUSH HOLDER WHITE
  22530014
  7.2x6x11 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.25 kg.

 • 7.2x6x16.5 cm.

  7.2x6x16.5 cm.

  SOAP DISPENSER BLACK
  22530013
  7.2x6x16.5 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.3 kg.

 • 7.2x6x16.5 cm.

  7.2x6x16.5 cm.

  SOAP DISPENSER WHITE
  22530012
  7.2x6x16.5 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.3 kg.

 • 8.2x8.2x16 cm.

  8.2x8.2x16 cm.

  TOOTHBRUSH HOLDER WHITE
  22530011
  8.2x8.2x16 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.25 kg.

 • 8.2x8.2x9.5 cm.

  8.2x8.2x9.5 cm.

  SOAP DISPPENSER WHITE
  22530010
  8.2x8.2x9.5 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.3 kg.

 • 8.2x8.2x16 cm.

  8.2x8.2x16 cm.

  THOOTHBRUSH HOLDER GREY
  22530009
  8.2x8.2x16 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.2 kg.

 • __x__x7.3 Ø17 cm.

  __x__x7.3 Ø17 cm.

  BEIGE CERAMIC SOAP DISH
  22530008
  __x__x7.3 Ø17 cm.
  Resin
  BROWN BOX

  0.25 kg.